Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 3210/QĐ-UBND
Tên văn bản Quyết định số 3210/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch hành động Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Trần Minh Kỳ
Ngày ban hành 04/10/2011
Tệp đính kèm 111004_QD3210_UBND_Hatinh.pdf
Nội dung