Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 224/QĐ-UBND
Tên văn bản Quyết định số 224/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hành động áp dụng Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Trần Thành Nghiệp
Ngày ban hành 05/10/2011
Tệp đính kèm 17_SocTrang_CPAP.PDF
Nội dung