Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1843/KTN-UBND
Tên văn bản Kế hoạch số 1843/KTN-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam v/v thực hiện áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Lê Minh Ánh
Ngày ban hành 02/06/2009
Nội dung