Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 161/KH-UBND
Tên văn bản Kế hoạch số 161/KH-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành 15/12/2010
Nội dung