Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1122/QĐ-UBND.HC
Tên văn bản Quyết định số 1122/QĐ-UBND.HC của UBND tỉnh Đồng Tháp v/v ban hành Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011- 2015
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Lê Minh Hoan
Ngày ban hành 30/11/2010
Nội dung