Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 714/QĐ-UBND
Tên văn bản Quyết định số 714/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau v/v phê duyệt Kế hoạch hành động SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành 25/04/2011
Nội dung