Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 3703/KH-UBND
Tên văn bản Kế hoạch số 3703/KH-UBND của UBND tỉnh Đắc Lắk v/v áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Trần Hiếu
Ngày ban hành 27/07/2011
Nội dung