Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 496/QĐ-UBND
Tên văn bản Quyết định số 496/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch hành động SXSH giai đoạn 2010 -2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành 08/11/2010
Tệp đính kèm Binh DinhQD KH SXSH.PDF
Nội dung