Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1920/QĐ-SCT
Tên văn bản Quyết định số 1920/QĐ-SCT của Sở Công Thương Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010 – 2012
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Lưu Tiến Long
Ngày ban hành 22/06/2010
Tệp đính kèm HANOIQD SXS.pdf
Nội dung