Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu LS45/2009/QH12
Tên văn bản Luật Thuế tài nguyên
Lĩnh vực Tài nguyên khác
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 25/11/2009
Tệp đính kèm Luat thue tai nguyen_45.2009_QH12.pdf
Nội dung