Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu LS68/2006/QH11
Tên văn bản Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 29/06/2007
Tệp đính kèm 05_Luat_tieu_chuan_va_quy_chuan_ky_thuat_2006.pdf
Nội dung