Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu SỐ 06/2007/QH12
Tên văn bản Luận Hóa Chất
Lĩnh vực Hóa chất
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 21/11/2006
Tệp đính kèm 06 Luat hoa chat_2007_VN.pdf
Nội dung