Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu LS06/2007/QH12
Tên văn bản Luật hóa chất
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 21/11/2007
Tệp đính kèm 07_Luat_hoa_chat_2007.pdf
Nội dung