Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 82/2015/QH13
Tên văn bản Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 25/06/2015
Tệp đính kèm 82.2015.QH13.pdf
Nội dung