Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu LS20/2008/QH12
Tên văn bản Luật Đa dạng sinh học 2009
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 28/11/2008
Tệp đính kèm 04_Luat_da_dang_sinh_hoc_2008.pdf
Nội dung