Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 28/2004/QH11
Tên văn bản Luật điện lực
Lĩnh vực Năng lượng
Người ký
Ngày ban hành 03/12/2004
Tệp đính kèm Luat dien luc so 28.pdf
Nội dung