Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu LS52/2005/QH11
Tên văn bản Luật Bảo vệ Môi trường 2005
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Văn An
Ngày ban hành 29/11/2005
Tệp đính kèm 01_LUAT_BVMT_VN 2005.pdf
Nội dung