Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 93/KH-UBND
Tên văn bản Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành 16/08/2016
Tệp đính kèm 93_KH-UBND_319843.pdf
Nội dung