Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 2549/KH-UBND
Tên văn bản Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Bích Ngọc
Ngày ban hành 12/09/2016
Tệp đính kèm 2549_KH-UBND_333350.pdf
Nội dung