Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 531/KH-UBND
Tên văn bản Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phó Chủ tịch Lê Văn Nưng
Ngày ban hành 11/10/2016
Tệp đính kèm 531_KH-UBND_327769.pdf
Nội dung