Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 2668/KH-UBND
Tên văn bản Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phó chủ tịch Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành 10/11/2016
Tệp đính kèm 2668_KH-UBND_331687.pdf
Nội dung