Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1146/QĐ-UBND
Tên văn bản Kế hoạch hành động Áp dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phó chủ tịch Dương Tất Thắng
Ngày ban hành 16/05/2016
Nội dung