Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 4282/KH-UBND
Tên văn bản Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Phó chủ tịch Hoàng Công Thủy
Ngày ban hành 15/10/2015
Tệp đính kèm Ke hoach SXSH-Phu Tho.pdf
Nội dung