Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 3711/KH-UBND
Tên văn bản Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phó Chủ tịch Tỉnh Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành 21/05/2015
Tệp đính kèm 3711-KH-UBND.pdf
Nội dung