Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 535/HD-SCT
Tên văn bản Hướng dẫn 535/HD-SCT của Sở Công Thương Tiền Giang về một số nội dung về áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Đặng Thanh Liêm
Ngày ban hành 21/08/2008
Tệp đính kèm Q67_HD_535_SCT.pdf
Nội dung