Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 5756/QĐ-UBND
Tên văn bản Phê duyệt
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành 29/10/2015
Tệp đính kèm CV Ha noi..pdf
Nội dung