Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 7404/BCT-KHCN
Tên văn bản Công văn về việc đăng ký tham dự lớp tập huấn về thực hành hỗ trợ và đánh giá sản xuất sạch hơn
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Vụ trưởng vụ khoa học công nghệ Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành 22/07/2015
Tệp đính kèm cong van va phu luc.pdf
Nội dung