Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 3113/BCT-KHCN
Tên văn bản Công văn số 3113⁄BCT-KHCN về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành 31/03/2015
Tệp đính kèm Cong van 3113 .pdf
Nội dung