Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 11/CT-TTg
Tên văn bản Chỉ thị số 11⁄CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020
Lĩnh vực Năng lượng
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 19/06/2013
Tệp đính kèm 11-ct.pdf
Nội dung