Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 13/2014/NQ-HĐND
Tên văn bản Nghị quyết số 13⁄2014⁄NQ-HĐND của Hội động nhân dân Về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Phạm Văn Cường
Ngày ban hành 07/07/2014
Tệp đính kèm VanBanGoc_Nghi quyet 13-2014.PDF
Nội dung