Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Đầu tư cho SXSH có là một vấn đề lớn?Các doanh nghiệp tuỳ thuộc quy mô, trình độ công nghệ ,văn hoá quản lý cú thể áp dụng SXSH ở các cấp độ khác  nhau sao cho phù hợp với mình.

Trên thực tế nhiều doanh nghiệp đã áp dụng SXSH  với các giải pháp đơn giản nhất là thực hiện các biện pháp quản lý nội vi (sắp xếp hợp lý trong dây chuyền sản xuất), thực hiện tốt các quy trình công nghệ, quy trình vận hành thiết bị, các dụng cụ đo lường được hiệu chỉnh chính xác để quản lý tốt quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên nhiên liệu, điện, nước,…

Những giải pháp này không tốn chi phí đầu tư hoặc chi phí rất ít, đều mang lại lợi ích lớn về kinh tế. Theo kinh nghiệm đó tổng kết nếu ta thực hiện quản lý nội vi tốt, hợp lý đó có thể giảm 20% - 30% tải lượng ô nhiễm mà không tốn khoản chi phí đầu tư nào và không nhỏ hơn 20% tải lượng ô nhiễm có thể thu được với các khoản đầu tư mà thời gian hoàn vốn rất ngắn (tính bằng tháng).

Tiếp theo doanh nghiệp có thể thực hiện các giải pháp đầu tư lớn hơn như thay đổi sản phẩm, thiết kế lại sản phẩm, cải tiến hoặc đổi mới công nghệ, thiết bị, thay đổi nguyên liệu thân thiện với môi trường,… Cho dù kinh phí đầu tư ít hoặc nhiều thì các chi phí  đầu tư cho SXSH đều có thời gian thu hồi vốn nhanh và mang lại hiệu quả kinh tế