Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

SXSH là một hành trình hay là điểm đến?


SXSH là một hành trình chứ không phải là điểm đến. Khi đánh giá SXSH này kết thúc, đánh giá khác được bắt đầu để cải thiện hiện trạng tốt hơn nữa hoặc tiếp tục với cơ hội khác được lựa chọn. Nói tóm lại SXSH không quy định giới hạn, vì vậy SXSH yêu cầu sự cải tiến liên tục từ phía người áp dụng.


Hành trình của SXSH ví như bánh xe lăn, nó tỷ lệ thuận với việc Cải thiện môi trường. Để cuộc hành trình SXSH liên tục, không tụt dốc ta phải có cái nêm (động cơ) chèn vào bánh xe. Động cơ để thúc đẩy SXSH gồm động cơ nội bộ và động cơ bên ngoài.