Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

SXSH và xử lý cuối đường ống có gì khác nhau?


Bảng so sánh dưới đây thể hiện sự khác nhau về cách tiếp cận, biện pháp tiến hành, hiệu quả đầu tư của từng biện pháp:

 Sản xuất sạch hơn
Xử lý cuối đường ống
Cải tiến liên tục về nhận thức, cách quản lý và khuyến khích áp dụng các tiến bộ kỹ thuậtGiải pháp một lần cho vấn đề đơn lẻ
Chủ động phòng ngừa và tránh ô nhiễm do chất thải 
Bị động phản ứng với ô nhiễm và chất thải sau khi chúng đã phát sinh
Mọi người trong doanh nghiệp đều có vai trò Giải pháp do chuyên gia phát triển lên một cách độc lập
Loại trừ tác động môi trường tại nguồn  
Chất ô nhiễm được kiểm soát bằng thiết bị và phương pháp xử lý chất thải
Tiến tới sử dụng quy trình khép kín và liên tục
Dựa vào công nghệ hiện có
Mang lại lợi ích kinh tế cho cơ sở sản xuất, đồng thời giải quyết các vấn đề môi trường.Tăng chi phí sản xuất do:
  • Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải;
  • Chi vận hành hệ thống (nhân công, hoá chất, bảo dưỡng …)


Có thể thấy rõ hơn kỹ thuật SXSH thông qua hình dưới đây:Lưu ý: Một số hoạt động dưới đây không được xem là SXSH:

  • Hoạt động làm loãng để giảm độc tố và tính nguy hại của chất thải.
  • Xử lý chất thải.
  • Xử lý hoá chất thải nguy hại sang dạng ít hoặc không nguy hại.
  • Tạo sản phẩm khác bên ngoài nhà máy (Chất thải của nhà máy này là nguyên liệu cho nhà máy khác).
  • Tái sinh bên ngoài nhà máy.