Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn

Vai trò của các thành viên trong doanh nghiệp khi thực hiện SXSH như thế nào?


  Làm thế nào để đạt được sự cam kết của lãnh đạo

  • Ước tính giá trị của lượng tài nguyên mất mát dưới dạng chất thải;
  • Chỉ rõ hậu quả môi trường (và tính pháp lý) của việc phát sinh dòng thải này; và
  • Nhấn mạnh việc sản xuất sạch hơn có thể cải thiện hiện trạng như thế nào.SXSH yêu cầu sự tham gia của mọi thành viên trong doanh nghiệp hay nói cách khác là phải lôi cuốn mọi người cùng tham gia.

Đặc biệt SXSH cần có sự cam kết và chỉ đạo thực hiện tích cực từ người đứng đầu doanh nghiệp. Một đánh giá SXSH thành công nhất thiết phải có sự cam kết mạnh mẽ từ phía ban lãnh đạo. Cam kết này thể hiện qua sự tham gia và giám sát trực tiếp. Sự nghiêm túc được thể hiện qua hành động, không chỉ dừng lại ở lời nói.

Cán bộ giám sát và công nhân vận hành cần phải tham gia một cách tích cực ngay từ thời điểm ban đầu của chương trình SXSH. Công nhân là những người đóng góp đáng kể trong việc xác định, thực hiện và phát triển các giải pháp SXSH.