Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ môi trường tại trường Đại học Bách Khoa Hà nội và cử nhân ngành công nghệ sinh học trường Đại học mở Hà Nội. Tôi có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và hệ thống xử lý nước. Tôi đã tham gia khóa tập huấn về kỹ năng tư vấn SXSH năm 2010
Tên: Nguyễn Tiến Mạnh
Giới tính: Nữ
Năm: 1979
Vị trí: Tư vấn QLCL
Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Nam Trường Phát
Địa chỉ: 184 Nguyễn Đức Thuận, Thạch Bàn, Long Biên
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 676.2829
Di động:
Email: namtruongphat@vnn.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ thực phẩm, quản lý chất lượng Đại học Bách khoa Hà Nội Thạc sỹ 2004-2006
Công nghệ sinh học Đại học mở Đại học 1997-2001
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9000, ISO 14000 BSI BSI 2011
Tư vấn sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010-2011
Tích hợp hệ thống ISO 14000 & SA 8000 BVC BVC 2006
Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 22000 TQCSI TQCSI 2005
Quản lý hành chính nhà nước TĐC TĐC 2004
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Đại học Nông nghiệp I Chuyên viên 2001  
Công ty Tư vấn Nam Trường Phát Điều hành 2006-Nay  
Công ty Tư vấn Á Châu Chuyên gia tư vấn 2005-2006  
Công ty KIS Chuyên viên 2004-2004  
Công ty thực phẩm miền bắc Điều hành ca 2001-2004

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x    
Tư vấn doanh nghiệp x x    
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x x    
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x    
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...) x