Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi đã tốt nghiệp ngành hóa học và quản lý môi trường. Tôi có hơn 40 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực hóa học. Tôi đã tham gia giảng dạy rất nhiều khóa học về môi trường cho các cán bộ nhà nước, lãnh đạo doanh nghiệp, cácn bộ kỹ thuật, các hiệp hội và các cộng đồng dân cư.
Tên: Đỗ Thanh Bái
Giới tính: Nữ
Năm: 1949
Vị trí: Tư vấn độc lập
Công ty: TT An toàn hóa chất Bảo vệ môi trường
Địa chỉ: 19 Quan Hoa, Cầu Giấy
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại:
Di động: 091.336.1187
Email: baidothanh@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ môi trường Học viện Hoàng Gia Stockholm, Thụy điển MSc 2 năm
Xúc tác Đại học Bách khoa Hà Nội MSc 3 năm
Hóa hoc Đại học Tổng hợp Hà Nội Cử Nhân 4 năm
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 4 4
Tiếng Nga 3 1 1
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Viện Hóa học công nghiệp Cán bộ nghiên cứu 40 năm IIC

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x   x  
Tư vấn doanh nghiệp x   x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ x   x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x   x  
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x  
Hiệp hội công nghiệp x   x  
Cộng đồng x   x  
Khác(Ghi rõ...)