Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi có 11 năm kinh nghiệp làm trong lĩnh vực thủy sản và năng lượng. Hiện nay tôi là phó Giám Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ. Tôi đã tham gia khóa tậphuấn về kỹ năng tư vấn SXSH và giảng viên nâng cao về SXSH. Công việc hiện nay của tôi liên quan đến các hoạt động về SXSH và tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp.
Tên: Dương Hoàng Văn Bản
Giới tính: Nữ
Năm: 1977
Vị trí: Phó Giám đốc
Công ty: Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ
Địa chỉ: 51 A Lý Tự Trọng
Tỉnh/ thành: Đà Nẵng
Điện thoại: 389.2823
Di động:
Email: duonghoangvanban@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ Nhiệt Đại học Đà Nẵng Thạc sỹ 2009 - 2012
Nhiệt – Điện lạnh Đại học Bách khoa Đà Nẵng Kỹ sư 1995 - 2000
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tư vấn Sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2009 - 2010
Tiết kiệm năng lượng Bộ Công thương, Bộ KH&CN Bộ Công thương, Bộ KH&CN 2005 - 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 2 2
Tiếng Pháp 2 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công tác tại Công ty Đường Quảng Nam – tỉnh quảng Nam Cán bộ kỹ thuật 2003 - 2004  
Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ - thành phố Đà Nẵng Cán bộ kỹ thuật 2002 - 2003  
Xí nghiệp Thuỷ đặc sản xuất khẩu Nam Ô - thành phố Đà Nẵng Nhân viên 2000 - 2002  
Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng Phó Giám đốc 2011 - nay  
Trung tâm Công nghệ Sinh học và Ứng dụng KHCN Trưởng phòng 2008 - 2010  
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Đà Nẵng Chuyên viên 2005 - 2007  
Công ty Dệt Hoà Khánh - thành phố Đà Nẵng Cán bộ kỹ thuật 2004 - 2005  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x    
Tư vấn doanh nghiệp x x    
Thông tin, truyền thông x x    
Tư vấn chính sách x x    
Chuyển giao công nghệ x x x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x    
Cơ quan quản lý địa phương   x    
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x    
Hiệp hội công nghiệp   x    
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn - Tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn lập báo cáo đánh giá sản xuất sạch hơn, báo cáo kiểm toán năng lượng cho các đơn vị sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi
Thông tin, truyền thông - Tổ chức các hội thảo về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Tuyên truyền các hoạt động sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng trên tờ rơi, hội chợ, báo Đà Nẵng và đài DRT...
Tư vấn chính sách - Tư vấn các chính sách về tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn - Tư vấn vay vốn ưu đãi khi triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, đổi mới công nghệ.
Chuyển giao công nghệ - Công nghệ năng lượng tái tạo - Công nghệ tiết kiệm năng lượng
Khác