Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Hiện nay là Phó trưởng phòng, phụ trách phòng TKNL, có vai trò và kinh nghiệm về: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và chương trình SXSH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Thực hiện giảng dạy, đào tạo kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và SXSH, Lập các báo cáo kiểm toán năng lượng, báo cáo đánh giá SXSH.
Tên: Nguyễn Ngọc Mộng Tuân
Giới tính: Nữ
Năm: 1985
Vị trí: Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Tiết kiệm năng lượng
Công ty: Trung tâm Khuyên công – Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng Phú Thọ
Địa chỉ: Số 2187 đại lộ Hùng Vương, Tp. Việt Trì
Tỉnh/ thành: Phú Thọ
Điện thoại:
Di động: 098.210.8468
Email: mongtuanbk@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Cơ điện tử Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ sư 2003-2008
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 2011
Kỹ năng kiểm toán năng lượng trong công nghiệp Bộ Công Thương -trường đại học Điện Lực Bộ Công Thương -trường đại học Điện Lực 10/2008
Chương trình đào tạo thí điểm dành cho cán bộ và kỹ sư về quản lý năng lượng Viện bảo tồn năng lượng quốc tế - Bộ Công thương và ADB Viện bảo tồn năng lượng quốc tế - Bộ Công thương và ADB 2/2009
Tư vấn sản xuất sạch hơn EPRO CPI 7/2010 – 4/2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 3 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công – Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng Phú Thọ Phó phòng TKNL, cán bộ kỹ thuật 10/2008 - nay

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp   x x  
Thông tin, truyền thông   x    
Tư vấn chính sách   x x  
Chuyển giao công nghệ   x    
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương   x    
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp   x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng   x    
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn đánh giá SXSH và KTNL cho 1 số doanh nghiệp tại tỉnh Phú Thọ: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng, Công ty TNHH Trí Đức, Nhà máy công nghiệp Châu Thành, Công ty TNHH chế biến chè xuất khẩu Đại Đồng, Công ty CP giấy Lửa Việt. - Hỗ trợ 02 doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng: Công ty TNHH Hải Yến, Nhà máy công nghiệp Châu Thành
Thông tin, truyền thông Tổ chức các hoạt động truyền thông về TKNL và SXSH cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ Xây dựng mô hình hầm khí Biogas tiết kiệm năng lượng sử dụng cho hộ gia đình.
Khác