Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Từ năm 2006 đến nay làm việc tại Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước, hiện nay là Phó Giám đốc Trung tâm.
Tên: Nguyễn Thanh Tường
Giới tính: Nữ
Năm: 1964
Vị trí: Phó Giám Đốc
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước
Địa chỉ: Đ. Hùng Vương – TX. Đồng Xoài
Tỉnh/ thành: Bình Phước
Điện thoại:
Di động: 091.809.0250
Email: nguyenthanhtuong.ttkcbp@yahoo.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công trình thủy lợi Đại học Thủy lợi Kỹ sư 2004-2007
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 2 2 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Phước Trưởng Phòng Nghiệp vụ Khuyến công 2006-nay  
Phòng Kinh tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Công chức 2002 - 2006  
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước Công chức 1998-2002

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông x x x  
Tư vấn chính sách x x x  
Chuyển giao công nghệ x x x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x x  
Cơ quan quản lý địa phương x x x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp x x x  
Cộng đồng x x x  
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Quản lý triển khai tổ chức thành công: - Năm 2010: hội thảo về SXSH cho cán bộ sơ ngành, địa phương, doanh nghiệp và khóa đào tạo tập huấn về SXSH trong công nghiệp cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; - Năm 2011: - 01 lớp tập huấn về SXSH và cách thức phổ biến SXSH trong công nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn cho doanh nghiệp về các giải pháp TKNL và các vấn đề về SXSH trong công nghiệp.
Thông tin, truyền thông - Tổ chức các hoạt động truyền thông (Hội thảo/đào tạo, phim, tờ rơi, bài báo) về SXSH trên địa bàn tỉnh. - Tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường trên Bản tin Công Thương và các Chuyên mục “Tiết kiệm năng lượng”.
Tư vấn chính sách - Tham mưu Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trình Giám đốc Sở Công Thương; UBND tỉnh ban hành các văn bản thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chuyển giao công nghệ  
Khác - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo kiến thức an toàn điện, quản lý điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. - Tham gia thực hiện đề tài khoa học “Thực trạng, giải pháp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả điện tại các công sở và nơi công cộng ở thị xã đồng xoài, tỉnh Bình Phước“. - Tham gia thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng cho các Sở Công Thương”. Đề án là sự phối hợp thực hiện giữa: Cơ quan Quản lý Môi trường & Năng lượng Pháp (ADEME).