Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc. Có khả năng khảo sát, đánh giá môi trường cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đã được đào tạo chuyên sâu về tư vấn và giảng dạy SXSH.
Tên: Nguyễn Thị Hương Dịu
Giới tính: Nữ
Năm: 1986
Vị trí: Chuyên gia Môi trường
Công ty: Công ty CP Tư vấn EPRO
Địa chỉ: P.406, Tòa nhà Thanh Hà, Bắc Linh Đàm
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại:
Di động: 091.270.0330
Email: diu.nth@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Khoa học Môi trường Trường ĐH Khoa học Tư nhiện - ĐH Quốc Gia Hà nội Thạc sỹ 2009-nay
Khoa học Môi trường Trường ĐH Khoa học Tư nhiện - ĐH Quốc Gia Hà nội Cử nhân 2004-2008
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 6/2011
Tư vấn SXSH EPRO CPI 8/2010-4/2011
Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các Hiệp hội ngành hàng Việt nam Phòng Thương Mại Châu Âu tại Việt Nam Dự án Mutrap III 5/2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 2
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Viện Nghiên cứu Da Giầy Nghiên cứu viên 2008 - 2009  
Công ty CP Tư vấn EPRO Chuyên gia môi trường 2010 - nay EPRO Consulting JSC
Hiệp hội Da Giầy Việt Nam Cán bộ dự án 2009 - 2010 LEFASO

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x   x  
Tư vấn doanh nghiệp x   x  
Thông tin, truyền thông x   x  
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x      
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x      
Hiệp hội công nghiệp x   x  
Cộng đồng x x x  
Khác(Ghi rõ...)