Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành công nghệ môi trường, trường đại học Đà Nẵng và cử nhân tại đại học Bách khoa Đà Nẵng. Có 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Trong đó 3 năm làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Môi trường TP Đà Nẵng. Đã được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tư vấn và giảng viên SXSH.
Tên: Nguyễn Lệ Thùy Trang
Giới tính: Nữ
Năm: 1983
Vị trí: Chuyên viên Tư vấn và Kỹ thuật
Công ty: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường TP Đà Nẵng
Địa chỉ: K408⁄18 Hoàng Diệu
Tỉnh/ thành: Đà Nẵng
Điện thoại:
Di động: 098.392.1883
Email: trangcan83@ymail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ Môi trường Đại học Đà Nẵng Thạc sĩ 2006-2008
Công nghệ Môi trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Kỹ sư 2001-2006
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 2011
Tư vấn SXSH EPRO CPI 2009-2010
Sản xuất sạch hơn VNCPC Dự án VPEG  
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Kỹ thuật Môi trường thành phố Đà Nẵng Chuyên viên 2007-2011  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x   x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x      
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x      
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp - Đánh giá nhanh SXSH cho các doanh nghiệp tỉnh Daklak trong khuôn khổ hoạt động của CPI. - Khảo sát đánh giá tiềm năng áp dụng SXSH tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà nẵng
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác