Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Ông An tốt nghiệp Kỹ sư Thủy văn Môi trường trường Đại học Thủy lợi. Ông An đã tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và đạt chứng chỉ quan trọng về Chuyên gia đánh giá trưởng về Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001), Giảng viên Hạch toán Quản lý Môi trường (EMA) và Sản xuất sạch hơn. Ông An là một trong những thành viên đầu tiên của EPRO. Ông An có 15 năm kinh nghiệm tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường, điều hành sản xuất, cũng như áp dụng các công cụ cải tiến của Nhật và Cơ chế Phát triển sạch. Ông An có hiểu biết sâu sắc về tổ chức và văn hóa của các công ty sản xuất đa quốc gia của Nhật. Trước khi tham gia EPRO, ông An đã làm việc tại Công ty Tư vấn ECO, Công ty APAVE Việt nam và Đông Nam Á và Công ty Kỹ thuật SENA.
Tên: Trần An
Giới tính: Nữ
Năm: 1972
Vị trí: Phó Giám đốc
Công ty: Công ty CP tư vấn EPRO
Địa chỉ: Phòng 406 tòa nhà Thanh Hà, CC2a, Bắc Linh Đàm
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại: 364.10746⁄
Di động: 091.332.2993
Email: an.tran@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản lý tài nguyên nước Đại học Thủy lợi Hà Nội Kỹ sư 1992-1997
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý môi trường Novo’s Environmental Technology Services, Singapore Institute of Environmental Management & Assessment (IEMA) 2001
Giảng viên Hạch toán quản lý môi trường (ToT of EMA) ASEP, Thái Lan LanASEP & InWEnt Capacity Building International 2006
Công nghệ Sản xuất sạch hơn Đại học Otto Von Guericke, Cộng hòa liên bang Đức InWEnt Capacity Building International, Cộng hòa liên bang Đức 2003
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 4 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty CP tư vấn EPRO Phó giám đốc 2008-nay EPRO Consulting JSC
Công ty tư vấn ECO Chuyên gia tư vấn cao cấp, trưởng nhóm tư vấn quản lý môi trường. 2002-2007 ECO Consulting
APAVE Vietnam & Southest Asia Chuyên gia tư vấn cao cấp. 2000-2002  
Công ty tư vấn SENA Kỹ sư môi trường 1997-1999  
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x x x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách x x x  
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x    
Cơ quan quản lý địa phương   x    
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp x x x  
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Chương trình đào tạo Kỹ năng tư vấn SXSH 2008, 2009, 2010 - Chương trình đào tạo Giảng viên SXSH 2010 - Chương trình đào tạo Giảng viên SXSH nâng cao 2011
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn áp dụng SXSH tại các doanh nghiệp sản xuất thép, đúc kim loại, bột đá, in bao bì, chế biến chè...
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác - Khảo sát thực hiện SXSH tại 53 tỉnh - Đánh giá kết quả hoạt động của hợp phần SXSH trong công nghiệp.