Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Bà Tăng Thị Hồng Loan có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin và quản lý chất lượng dịch vụ về sản xuất sạhc hơn tại Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam và trên 4 năm kinh nghiệm triển khai dịch vụ tư vấn chuyên sâu. Bà Loan có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hựp dữ liệu cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ không chỉ trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn mà cả trong các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật khoa học và côngnghệ trong công nghiệp và môi trường,
Tên: Tăng Thị Hồng Loan
Giới tính: Nữ
Năm: 1972
Vị trí: Giám đốc Công ty CP Tư vấn EPRO
Công ty: Công ty CP Tư vấn EPRO
Địa chỉ: Phòng 406, nhà CC2a, Bắc Linh Đàm
Tỉnh/ thành: Hà nội
Điện thoại:
Di động: 091.321.1299
Email: Loan.tth@eprovn.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ Môi trường Đại học Bách khoa Hà Nội Thạc sĩ 1996-1998
Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ sư 1989-1994
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Lấy mẫu và phân tích nhanh PCB trong dầu biến thế Viện Công nghệ môi trường Tổng cục Môi trường 2010
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dành cho cán bộ quản lý và kỹ sư Viện Bảo tồn năng lượng quốc tế IIEC Bộ Công Thương 2009
Chiến lược quản lý nhân sự Công ty Minh Anh AITC Công ty Minh Anh AITC 2008
Quản lý Dự án Công ty Minh Anh AITC Công ty Minh Anh AITC 2007
Kỹ năng viết báo cáo Hội đồng Anh, Việt nam Hội đồng Anh, Việt nam 2005
Kỹ năng trình bày Viện Công nghệ châu Á tại Việt nam AITCV Viện Công nghệ châu Á tại Việt nam AITCV 2004
Quản lý marketing Viện Công nghệ châu Á tại Việt nam AITCV, Việt nam Viện Công nghệ châu Á tại Việt nam AITCV, Việt Nam 1999
Sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc UNIDO Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam 2001
Hệ thống ISO 9001 và kiểm toán nội bộ Societe General de Surveillance SGS, Việt nam Societe General de Surveillance SGS, Việt nam 2001
Sản xuất sạch hơn và phòng ngừa chất thải Viện Công nghệ và Quản lý, FHBB, Thụy sĩ Viện Công nghệ và Quản lý, FHBB, Thụy sĩ 1999
Hệ thống ISO 14001và các công cụ hỗ trợ Công ty Exergia, Hy lạp Trung tâm Năng suất VPC, Việt nam 1999
Sản xuất sạch hơn (đào tạo giảng viên) Chương trình Môi trường Liên hợp quốc UNEP, Thái lan Chương trình Môi trường Liên hợp quốc UNEP, Thái lan 1998
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 4 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty CP Tư vấn EPRO Giám đốc 2010-nay EPRO Consulting JSC
Công ty CP Tư vấn EPRO Phó Giám đốc 2008-2009 EPRO Consulting JSC
Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam Chuyên gia thông tin 1998-2007 Vietnam Cleaner Production Centre
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường Nghiên cứu viên 1994-1998 Institute for Environmental Science and Technology
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x   x  
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông x x x x
Tư vấn chính sách x x x  
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x x x x
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

 

Đào tạo tập huấn - Chương trình đào tạo kỹ năng tư vấn SXSH năm 2008, 2009, 2010 - Chương trình đào tạo giảng viên SXSH năm 2010
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn áp dụng SXSH tại các doanh nghiệp sản xuất thép, đúc kim loại, bột đá, in bao bì, chế biến chè...
Thông tin, truyền thông - Thiết kế nôi dung trang web www.sxsh.vn - Xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng SXSH ngành bia, chế biến tinh bột sắn, sản xuất thép lò điện hồ quang, đúc kim loại. - Tổ chức thực hiện các điều tra khảo sát về hiện trạng áp dụng SXSH trên toàn quốc về định mức tiêu thụ nguyên nhiên vật liệu, năng lượng trong ngành giấy, dệt hóa chất, cao su, chế biến thực phẩm, xi măng và thép - Xây dựng trang web e-textile.com - Xây dựng trang web www.vncpc.org và các tài liệu truyền thông của Trung tâm SXSH giai đoạn 1998-2007
Tư vấn chính sách - Nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ áp dụng SXSH - Nghiên cứu đề xuất cải thiện hệ thống khuyến công nhằm thúc đẩy việc áp dụng SXSH. - Nghiên cứu văn bản pháp luật và thể chế liên quan đến sử dụng năng lượng hiệu quả
Chuyển giao công nghệ  
Khác