Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Hiện là chuyên viên thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Chuyên môn chính là: Khoa học Môi trường. Hiện nay được phân công thực hiện công tác SXSH và các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh. Được tham gia 02 khóa tập huấn “Giảng viên sản xuất sạch hơn” do hợp phần CPI tổ chức. Bản thân rất thích thú đối với công tác SXSH bởi vì nó gần với chuyên ngành đã học, từ đó có thể vận dụng kiến thức của bản thân vào thực tiễn. Bản thân tôi rất muốn tiếp tục được tham gia những khóa tập huấn chuyên sâu hơn nữa về lĩnh vực này để bổ túc thêm kinh nghiệm và tự tin hơn trong hoạt động triển khai tại địa phương mình. Rất hy vọng trong tương lai không xa tôi có thể góp một phần nhỏ công sức của mình vào sự phát triển chung của cơ quan tôi và những doanh nghiệp có liên quan.
Tên: Lư Thị Hồng Ly
Giới tính: Nữ
Năm: 1983
Vị trí: Thực hiện các chương trình sản xuất sạch hơn, lập và thực hiện các đề án Khuyến công trên địa bàn tỉnh.
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long
Địa chỉ: 55⁄7, Phạm Thái Bường, phường 4, Tp. Vĩnh Long
Tỉnh/ thành: Vĩnh Long
Điện thoại:
Di động: 090.270.7375
Email: lthly66@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Khoa học Môi trường Trường Đại học Cần Thơ Thạc sỹ 2006 - 2009
Môi trường Trường Đại học Cần Thơ Kỹ sư 2001 - 2006
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 7/2011
Giảng viên sản xuất sạch hơn EPRO CPI 10/2010
Giáo dục học Đại học Trường Đại học Cần Thơ Học viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo 10/2006
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty TNHH MTV Môi trường Nhiệt Đới Nhân viên 12/2009 – 3/2010.  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long Chuyên viên 4/2010 - nay Vinh Long Promotion Center and Industrial Development consultancy
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn        
Tư vấn doanh nghiệp x      
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x      
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Tổ chức 02 lớp tập huấn về SXSH cho gần 100 đại biêu trên địa bàn tỉnh
Tư vấn doanh nghiệp Tư vấn đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 04 doanh nghiệp Vĩnh Long
Thông tin, truyền thông Tổ chức 02 hội thảo về SXSH cho gần 200 đại biêu trên địa bàn tỉnh
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác + Lập các đề án bảo vệ môi trường + Lập bản cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký xả thải.