Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tôi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái Khoa Kinh tế năm 1997, Thạc sỹ kinh tế Đại học Nông nghiệp I Hà nội năm 2000. Công tác trong lĩnh vực xây dựng cơ bản 5 năm tại Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp & phát triển nông thôn. Từ năm 2006 công tác tại Sở Công Thương Tuyên Quang. Bản thân tôi rất yêu thích công nghệ, năng động và có khả năng tư vấn đầu tư dự án, tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Luôn tìm tòi và học hỏi các vấn đề mới liên quan đến công nghiệp đặc biệt là công nghệ. Tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp về SXSH để giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.
Tên: Trần Đức Giang
Giới tính: Nữ
Năm: 1975
Vị trí: Viên chức – Công tác khuyến công
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
Địa chỉ: Số 302, đường Tân Trào, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang.
Tỉnh/ thành: Tuyên Quang
Điện thoại:
Di động: 091.557.1146
Email: Tranducgiangtq@Gmail.com.vn

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Kinh tế ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội Thạc sỹ 1997 - 2000
Kinh tế ĐH Nông nghiệp III Bắc Thái Cử nhân 1992-1997
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Lập và quản lý dự án đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư 2000
Giảng viên SXSH EPRO CPI 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 5 4 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang Nhân Viên 2006-2011  
Tổng công ty xây dựng và phát triển nông thôn Kế toán trưởng 2000 - 2005  

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn       x
Tư vấn doanh nghiệp x x x x
Thông tin, truyền thông     x x
Tư vấn chính sách x   x x
Chuyển giao công nghệ x   x  
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn Tư vấn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp về giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH).
Tư vấn doanh nghiệp Áp dụng SXSH trong công nghiệp, phân tích các nguyên nhân và cơ hội cải tiến để áp dụng, duy trì và tiếp tục cải tiến SXSH trong các cơ sở, doanh nghiệp. Phân tích các số liệu tiêu thụ nguyên liệu và tài nguyên trong sản xuất, các áp dụng, quy trình sản xuất trong công nghiệp
Thông tin, truyền thông Phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và Tuyền hình tỉnh phổ biến các nội dung về SXSH trong công nghiệp
Tư vấn chính sách Các văn bản pháp luật có liên quan đến môi trường, quy định về sử dụng tài nguyên, nguyên nhiên vật liệu và nhân vật lực trong sản xuất công nghiệp
Chuyển giao công nghệ Giới thiệu các công nghệ tiên tiến, hiện đại được các cơ sở công nghiệp trong nước áp dụng trong sản xuất công nghiệp nhàm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và bảo vệ tài nguyên môi trường.
Khác Tư vấn đầu tư tài chính, lập và thực hiện dự án đầu tư trong công nghiệp