Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Từ tháng 5⁄2010 đến nay: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường, Sở Công Thương Tiền Giang. Phụ trách 02 lĩnh vực về Môi trường (Sản xuất sạch hơn); Hóa chất. Có kinh nghiệm tổ chức hội thảo, tập huấn về SXSH trên địa bàn tỉnhh cho các lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp. Tham gia đánh giá nhanh cho 5 doanh nghiệp sản xuất.
Tên: Trần Thị Mỹ Phương
Giới tính: Nữ
Năm: 1987
Vị trí: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
Công ty: Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP. Mỹ Tho
Tỉnh/ thành: Tiền Giang
Điện thoại: 388.3465
Di động: 098.309.6939
Email: ttmyphuong@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Công nghệ môi trường Viện Môi trường và Tài Nguyên – ĐH QG TP.HCM Thạc sĩ 2010 – 2013
Kỹ thuật môi trường Trường ĐH Bách Khoa – TP.HCM Kỹ sư 2005 – 2010
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên Sản xuất sạch hơn nâng cao EPRO CPI 2011
Giảng viên Sản xuất sạch hơn EPRO CPI 2010
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang Chuyên viên 5/2010 đến nay Department of Industry and Trade TienGiang Province

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x      
Thông tin, truyền thông x      
Tư vấn chính sách x      
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước x      
Cơ quan quản lý địa phương x      
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x      
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x      
Khác(Ghi rõ...)  

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Tổ chức hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm áp dụng SXSH cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” và tập huấn “SXSH và sử dụng năng lượng hiệu quả” cho 65 lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật đại diện các doanh nghiệp.
Tư vấn doanh nghiệp - Thực hiện đánh giá nhanh SXSH tại 05 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (vai trò là thành viên của đội tư vấn, và là đầu mối giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp từ tháng 5-8/2011), gồm các đơn vị sau: DNTN Nam Tuyền (huyện Gò Công Đông); Công ty TNHH TM&SX bao nylon Kim Chiếu (huyện Chợ Gạo); Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang (TP. Mỹ Tho); Công ty Nông sản thực phẩm Tiền Giang (huyện Cái Bè); Công ty TNHH Tấn Dũng (huyện Châu Thành).
Thông tin, truyền thông - Soạn thảo tờ rơi truyền thông giới thiệu về SXSH gửi đến hơn 200 doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang. - Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang soạn kịch bản thực hiện phóng sự “Tiền Giang hướng đến SXSH”, phát sóng trên chuyên mục Kinh tế.
Tư vấn chính sách - Tham mưu lãnh đạo Sở Công Thương xây dựng vả trình Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2015, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 15/12/2010. - Tham mưu lãnh đạo Sở Công Thương xây dựng Đề án về thành lập Đơn vị SXSH trong công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang, được lãnh đạo Sở thông qua tại Đề án số 1669/ĐA-SCT ngày 31/12/2010. 
Chuyển giao công nghệ  
Khác