Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 3 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn trên lĩnh vực công nghiệp: Tư vấn xây dựng các nhà máy gạch, nhà máy chế biến thức ăn. Tư vấn khai thác mỏ, tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp. Có kinh nghiệm đánh giá nhanh cho 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đã tư vấn hướng dẫn cho 2 doanh nghiệp tiếp cận với Quỹ môi trường tỉnh Thái Nguyên.
Tên: Trần Thái Hoàng
Giới tính: Nữ
Năm: 1983
Vị trí: Cán bộ kỹ thuật
Công ty: Công ty cổ phần Cát Hưng
Địa chỉ: Số 100, tổ 10, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên
Tỉnh/ thành: Thái Nguyên
Điện thoại: 384.0283
Di động:
Email: thuyhavib@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Thuỷ văn - Môi trường ĐH Thuỷ Lợi Kỹ sư 2003-2008
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Tư vấn SXSH EPRO CPI 2010-2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 3 4
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty cổ phần Cát Hưng Trưởng phòng kỹ thuật - kế hoạch 2010-nay  
Công ty cổ phần Thái Phương Cán bộ kỹ thuật 2009-2010

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp     x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x   x x
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)      

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp Đánh giá nhanh về SXSH cho 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2011
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách Giới thiệu 02 DN sản xuất công nghiệp tiếp cận với quỹ môi trường tỉnh Thái Nguyên
Chuyển giao công nghệ  
Khác