Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Am hiểu về Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và có kinh nghiệm tư vấn, đánh giá SXSH, đặc biệt trong lĩnh vực đúc và luyện thép. Có kinh nghiệm 7 năm về công tác giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực quản lý môi trường, am hiểu luật pháp về Bảo vệ môi trường Việt Nam, về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, sản xuất sạch hơn, kiểm toán môi trường… Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập báo cáo ĐTM, dự án cải tạo phục hồi môi trường…
Tên: Nguyễn Thị Đông
Giới tính: Nữ
Năm: 1981
Vị trí: Giảng viên
Công ty: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 43⁄1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Tỉnh/ thành: Thái Nguyên
Điện thoại:
Di động: 098.726.4907
Email: Nguyenthidong81@yahoo.com; saomualangthang@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản lý môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Thạc sĩ 2005-2007
Quản lý môi trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Cử nhân 1999-2003
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 5/2011
Kỹ năng tư vấn SXSH EPRO CPI 7/2010 – 4/2011
Giáo dục truyền thông môi trường Trung tâm giáo dục môi trường (ENV) ENV 2006
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 4 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Công ty CP Cát Hưng Nhân viên 2011 – nay Cat Hung joint stock company
Công ty CP công nghệ môi trường Hiếu Anh Nhân viên 2010 – 2011 Hieu Anh Entech joint stock company
Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Giảng viên 2004 - nay Thai Nguyen college of sciences – Thai Nguyen University
 

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x      
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương        
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x      
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng x      
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Giảng dạy học phần Sản xuất sạch hơn cho đối tượng sinh viên ngành Khoa học Môi trường, trường Đại học Khoa Học - Tổ chức hội thảo về SXSH tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
Tư vấn doanh nghiệp - Đánh giá SXSH tại Công ty CP công nghệ cao Sao Xanh (Từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2011) - Tư vấn sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên (9/2011 – 11/2011)
Thông tin, truyền thông - Viết báo truyền thông về sản xuất sạch hơn
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác