Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Đã có 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện nay là chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp thuộc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tên: Huỳnh Trung Sơn
Giới tính: Nữ
Năm: 1981
Vị trí: Chuyên viên - Phòng QLCN
Công ty: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 08 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu
Tỉnh/ thành: Vũng Tàu
Điện thoại:
Di động: 091.940.0114
Email: sonli2@yahoo.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Cơ khí chế tạo máy Đại học SPKT TP.HCM Kỹ sư 1998-2003
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Kỹ năng sư phạm Đại học SPKT TP.HCM Đại học SPKT TP.HCM 1998-2003
Giảng viên SXSH EPRO CPI 2010
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 2011
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phó khoa cơ khí 2004-2008  
Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Chuyên viên 2008 đến nay

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn     x  
Tư vấn doanh nghiệp        
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước     x  
Cơ quan quản lý địa phương     x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp     x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)        

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn  
Tư vấn doanh nghiệp  
Thông tin, truyền thông  
Tư vấn chính sách  
Chuyển giao công nghệ  
Khác