Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Có 4 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khuyến công và SXSH. Có kinh nghiệm tổ chức đạo tạo tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tư vấn về phát triển công nghiệp (lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, lập bản cam kết bảo vệ môi trường, DTM, hỗ trợ phát triển công nghiệp…) và nhiều hoạt động khác. Là người có tính tình cởi mở, luôn hoà đồng với mọi người. chịu khó tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao trình độ cũng như sự hiểu biết của bản thân. Có khả năng tư duy nhậy bén trong công việc, thích nghi được môi trường làm việc với cường độ cao…..
Tên: Bùi Khánh Hưng
Giới tính: Nữ
Năm: 1981
Vị trí: Chuyên viên
Công ty: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
Địa chỉ: Số 4, đường Cách mạng tháng 8, TP Thái Nguyên
Tỉnh/ thành: Thái Nguyên
Điện thoại: 365.4991
Di động: 098.299.2393
Email: Khanhhungscttn@gmail.com

CHUYÊN MÔN CHÍNH

  Đơn vị đào tạo Trình độ Thời gian
Quản lý đất đai Đại học Nông lâm Thái Nguyên Cử nhân 2003-2007
 

CHUYÊN MÔN KHÁC

  Đơn vị đào tạo Đơn vị cấp chứng chỉ Thời gian
Giảng viên SXSH nâng cao EPRO CPI 5/2011
Kỹ năng tư vấn SXSH EPRO CPI 8/2010-4/2011
Quản lý nhà nước về môi trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Đại học Nông lâm Thái Nguyên 2008
 

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  Đọc Viết Nói
Tiếng Anh 3 3 3
 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Chức vụ Thời gian Tên cơ quan tiếng Anh
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên Chuyên viên 5/2008 - nay  
Nhân viên hỗ trợ hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) Chuyên viên 10/2007 – 5/2008 CPI

 

Hoạt động và lĩnh vực tư vấn(x)

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Đào tạo, tập huấn x      
Tư vấn doanh nghiệp x x x  
Thông tin, truyền thông        
Tư vấn chính sách        
Chuyển giao công nghệ        
Khác(Ghi rõ…)        
 

Đối tượng và lĩnh vực tư vấn(x)

 

  Môi trường Năng lượng Công nghiệp Kinh tế, tài chính Khác
Cơ quan quản lý nhà nước        
Cơ quan quản lý địa phương     x  
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp x x x  
Hiệp hội công nghiệp        
Cộng đồng        
Khác(Ghi rõ...)

 

Kinh nghiệm thực hiện

Đào tạo tập huấn - Tổ chức được 01 khoá đào tạo cho DN Đúc; - Phối hợp tổ chức 09 khoá đào tạo, tập huấn cho các DN trên địa bàn tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước địa phương.
Tư vấn doanh nghiệp - Tư vấn về phát triển công nghiệp (lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, lập bản cam kết bảo vệ môi trường, DTM, hỗ trợ phát triển công nghiệp…)
Thông tin, truyền thông - Phối hợp xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, viết bài báo về SXSH; Khuyến khích phát triển công nghiệp.
Tư vấn chính sách - Phổ biến, tuyên truyền cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. - Đề xuất chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
Chuyển giao công nghệ - Phối hợp tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất gạch Tuylen và gạch ngói không nung.
Khác